Đem đến niềm vui và sức khoẻ cho các bé là phương châm kinh doanh của chúng tôi

Thông báo về việc thay đổi tạm thời số hotline hỗ trợ khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Nhật Phương xin thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi tạm thời về số hotline hỗ trợ khách hàng.
Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 19/12/2016 số hotline của công ty sẽ là +84 (0)  901403858
Hết thời gian trên số hotline sẽ trở lại số cũ là 0934031082
Công ty Nhật Phương xin cáo lỗi vì sự bất tiện này.

Back to top

Nhận xét